петък, 27 септември 2013 г.

...

Дори и недоволен от света,
човекът пак ще го създава по-добър –
във тъжен разговор или във къса мисъл.
(Сякаш е (бил) добър?!)
Наивно някак ще запита
какво ни отличава като хора?
Умът мълчи, ами твореца?
Натрупваната болка  заседява
от многото въпроси
към отговора, който всеки носи
(но не си признава):
това, което отличава всеки път човека
е, че някога е бил дете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Общо показвания