петък, 24 февруари 2012 г.

Понеделник


Обяви са –

в един следобед.

Студено е –

от времето.

Случайно е

или нарочно –

догарят май по

някой спомен.

Извадени -

не са поезия;

обяви са и

са към мене .

Безумни са,

но не намират

обратен вход

пред всяко връщане.

Неповторими поводи

се раждат следобедно..

Болезнено,

забравйки

завивам се във

равнодушие…..


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Общо показвания