вторник, 20 март 2012 г.

БезОтговорен Въпрос


Думата ,,готов’’ е притеснителна. Човек никога не е готов за нищо. Животът е това, което се случва; изненадата от секундното и след това отминало. Да бъдеш готов , е да излъжеш смъртта. А тя е следлъжовна. Тоест готовността е лъжата на възпитанието: лъжем, защото сме възпитани. Самото възПитане задава асоциативна игра на въпроси отвъд самото питане: имаме ли общественополисна подготовка за кимане с глава, която наричаме възпитание или предпочитаме да си играем следвъпросно?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Общо показвания