неделя, 7 октомври 2012 г.

Сантиментално по детски

От прозореца се вижда минало;
една градина се заражда пред очите ти
и без да описвам цветовете
по нея бяга в цветове дете.
Макар че, тичайки, не знае
очите ми защо го връщат в световете,
едно дете прибавя есен
в нюансите
си тихо, на заспиване.
Обичаш ли да правиш стъпки,
по които да минаваш през прозореца..
въпрос ли е или замяна с времето:
вървиш и вдишваш цветовете.

2 коментара:

Общо показвания